2017-2018 Güz Yarıyılı Sonu İtibari ile Tez Veri Giriş Formlarının Teslimi Hakkında Duyuru

2017-2018 Güz yarıyılı itibari ile ikinci dönemini tamamlamış Tez dönemine geçen öğrencilerin danışmanları ile birlikte belirledikleri tez konularını Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezine girip danışman onay ve imzalı çıktısını 29 Ocak 2018 tarihi mesai bitimine kadar Enstitüye teslim etmeyen öğrenciler 2017-2018 Bahar Yarıyılında Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 33.maddesinin 2.fıkrası uyarınca ders kaydı yapamayacaklardır.

Daha önceki dönemde tez veri giri formunu teslim eden öğrencilerin yeniden form getirmelerine gerek yoktur.

 

MADDE 33 (2) (Değişik:RG-16/7/2017-30125)(1) Tezli yüksek lisans programında derslerden başarı durumuna bakılmaksızın ikinci yarıyılını tamamlayan öğrenci, danışmanı ile belirlediği tez konusunu Yükseköğretim Kurulu Tez Veri Giriş Sistemine giriş yaparak çıktı formunu danışmanına imzalatıp en geç üçüncü yarıyılın başlangıcına kadar enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Tez konusunu bildirmeyen öğrenciler tez yönetimi dersine kayıt yaptıramaz.

02 Ocak 2018, Salı / 437 defa okundu.