Tez Tezlim ve Mezuniyet İşlemleri

Tez Jürisinden başarılı olarak geçen öğrenciler savunmadan sonra tezlerini enstitü Araştırma Görevlilerine inceletmek zorundadırlar! İncelenmeyen tezlerin ciltleme işlemleri yapılamaz!

1. Yüksek Lisans Tezleri 6 (yedi) adet Doktora Tezleri 9 (Dokuz) adet ciltli olarak hazırlanarak çoğaltılacaktır.

Tez kapakları tasarımı sayfamızdan indirilerek hazırlanacaktır.

2.Teslim edilmesi gereken evraklar

1 (bir) adet Kabul ve onay sayfası (tez yazım kılavuzunun ekler bölümünde bulunmaktadır.)

1 (bir) adet Tez kabul formu

2 (iki) adet Tez veri giriş formu (http://tez2.yok.gov.tr/) NOT: Üyelik işlemi yapıldıktan sonra, tez veri giriş formunun ilgili bölümleri online doldurulup referans numarası görüntülendikten sonra 2 adet çıktısı alınacaktır.

1 (bir)adet Mezuniyet formu

1 (bir)adet İlişik Kesilme formu

2 adet CD hazırlanacaktır (Bu iki cd'de birbirinin aynısı olacaktır.). Bu CD'lerin her birinin içinde üç adet pdf dosyası olacaktır. Ulusal Tez Merkezi tarafından verilen referans no (Örnek: 123456) ekte gösterildiği gibi dosya isimlerine yazılacaktır. Cd'ler ekte gösterildiği gibi hazırlanacaktır.

TEZ YAZIM KILAVUZU        Güncelleme 18.01.2019
                                                                                      

TEZ KAPAKLARI

 

Enstitümüz yüksek lisans ve doktora tezlerinin kapak tasarımları hazırlanmış olup aşağıdaki linkten yüklenebilmektedir.

Tasarımlar vektörel olarak ve Adobe Iliustrator 5 formatında hazırlanarak sıkıştırılıp tek dosya haline getirilmiştir. İlgili tasarımı bilgisayarınıza yükledikten sonra tezinizin çıktılarını alacağınız baskı merkezlerinde, tezinize ait ilgili alanları düzenletip  tezinizi teslim etme aşamasına getirmelisiniz.

  Doktora Tez Kapak Tasarımı

Yüksek Lisans Tez Kapak Tasarımı  

 

CD İÇERİĞİ                                          

  İmzalı kabul-onay sayfaları taranmış olarak bulunmalıdır.

                       

Son Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2019, Çarşamba