Tezsiz Programlardan Tezli Programlara Yatay Geçiş Esasları

 

Onay Tarihi

27.11.2014 tarih ve 2014/18 sayılı Senato Kararı  

 

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TEZSİZ PROGRAMLARDAN TEZLİ PROGRAMLARA

YATAY GEÇİŞ ESASLARI

 

 

Madde 1 Bu esaslar Bu esaslar, Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Madde 2 Tezli Yüksek Lisans programına müracaatlarda aşağıdaki şartlar dikkate alınır. Enstitümüz tezsiz yüksek programlarına kayıtlı öğrencilerin tezli programlara yatay geçiş için başvurduğu bilim dalına ait gerekli asgari ALES puanı almış olması ve başvurduğu bilim dalının en son alınan öğrenci kontenjan sayısının %10 ‘unu geçmemek koşuluyla yapılacak sıralamada öğrencinin ALES Puanının %50’ si, yüksek lisans not ortalamasının %30’u ve lisans mezuniyet ortalamasının %20 si dikkate alınarak yapılan sıralama sonucu belirlenir.  

 

Madde 3 Bu esaslar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır ve Enstitü Müdürü tarafından yürütülür.

 

Son Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2014, Perşembe