Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Fakültelerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 15.07.2016 tarih ve 8244403-299-2528-42497 sayılı yazısıyla bildirilen karar uyarınca, akademik yönden yeniden yapılandırılması sonrasında Enstitümüz Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Dalında Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Türkçe Eğitimi Eğitimi Programları olmak üzere hâlihazırda iki bilim dalımız bulunmaktadır.

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim dalında doktora düzeyinde sadece sosyal bilgiler eğitimi programı ve tezli yüksek lisans düzeyinde ise Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Türkçe Eğitimi  bilim dallarında eğitim öğretim devam etmektedir.Türkçe Eğitimi bilim dalında Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programı ile Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans programları bulunmaktadır.

  •  Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Nurgül BOZKURT
  •  Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı : Dr. Öğr. Üyesi Esra KARAKUŞ TAYŞİ

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2019, Cuma