Tezli Yüksek Lisans Program Öğrencileri İçin Azami Süre ve Tez Savunma Duyurusu

2018-2019 BAHAR YARIYILI DÖNEM SONU:

(17 HAZİRAN 2019 – Üniversitemiz Akademik Takvimininde Belirtildiği Üzere Bütünleme Sınavlarının Son Günü)

2018-2019 Bahar yarıyılında ders kaydı yapan ve altıncı yarıyıl içinde bulunan ve Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavına girecek öğrencilerimizin 17 Haziran 2019 günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen evrakları danışman öğretim üyeleri ile birlikte tez savunma tarihi belirleyip Enstitümüz öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirlenen tarihe kadar ilgili başvurusu bulunmayan, tez savunma sınavına girmeyen veya başarılı olamayanlar ile azami süreleri dolan öğrencilerin KDPÜ/LÜEÖY 31.Maddesi uyarınca ilişikleri kesilecektir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KDPÜ/LÜEÖY Süre MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 2,50 genel not ortalamasını yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 

10 Nisan 2019, Çarşamba / 88 defa okundu.