Tezli Yüksek Lisans Program Öğrencileri İçin Azami Süre ve Tez Savunma Duyurusu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 29.05.2019 tarihli yazısında "Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen  yüksek lisans öğrencilerine verilecek en fazla üç aylık sürenin azami süreye dahil edilmemesi " kararı uyarınca  ;

Enstitümüz lisansüstü programlarında ilgili yarıyılda ders kaydı bulunan ve azami süre olarak son yarıyılda olan öğrencilerimizin süre bakımından sıkıntı yaşamamaları için 29 Temmuz 2019 günü mesai bitimine kadar danışman öğretim üyesi ile birlikte tez savunma tarihi belirleyip aşağıdaki evrakların hazırlanarak Enstitümüz öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekmektedir.Belirlenen tarihe (29 Temmuz 2019) kadar başvurusu bulunmayan, tez savunma sınavına girmeyen veya başarılı olamayanlar ile azami süreleri dolan öğrencilerin KDPÜ/LÜEÖY 31.Maddesi uyarınca ilişikleri kesilecektir.

Tez Savunması yapılabilecek son tarih 29 Ağustos 2019'dur.

KDPÜ/LÜEÖY Süre MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 2,50 genel not ortalamasını yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 
11 Haziran 2019, Salı / 3200 defa okundu.