Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2019-2020 Güz Tezli Yüksek Lisans Sonuç ve Kayıt Duyurusu

SINIF EĞİTİMİ TEZLİ Y.L
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ TEZLİ Y.L.
TÜRKÇE EĞİTİMİ TEZLİ Y.L.
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ Y.L.
EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ VE EKONOMİSİ VE PLANLAMASI TEZLİ Y.L.
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ TEZLİ Y.L.
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ TEZLİ Y.L.

Programa ayrılan kontenjan sayısı kadar programa kaydı kabul edilen adayların kayıtları 8-9-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında, asıl liste sonrası boş kontenjan kalması durumunda yedek listeden kaydı kabul edilen adayların kayıtları ise 11-12 Temmuz 2019 tarihleri mesai saatleri içerisinde Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ nde şahsen ya da noter onaylı vekalet yoluyla yapılacaktır. Yedek liste kayıt duyurusu 10 Temmuz 2019 tarihi mesai bitiminden sonra ayrıca duyurulacaktır.

KAYIT EVRAKLARI

1. 1 adet mavi telli dosya

2. Başvuru belgesi (Online başvuru sistemi başvuru onay çıktısı)

3. 3 (üç) adet vesikalık yeni çekilmiş fotoğraf.

4. Geçerli ALES sınavı sonuç belgesi,

5. Geçerli Yabancı Dil puanı ile başvuran adaylar için YDS,YÖKDİL sonuç belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi,

6. Lisans transkriptinin aslı veya noter onaylı ya da mezun olduğu okul onaylı sureti,**

7. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı yanında bulunmak koşuluyla noter onaylı ya da mezun olduğu okul onaylı sureti,**

8. T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanının fotokopisi,

9. Erkek adaylar için lisansüstü öğrenim yapmasında askerlikçe bir sakıncası olmadığına dair Askerlik Şubesinden alınacak yeni tarihli bir adet durum belgesi,

10. İkametgâh Belgesi ya da beyanı,

11. Adli Sicil Kayıt Belgesi ya da beyan formu

**Aday Kesin kayıt hakkı kazansa dahi onaysız hiçbir belge Enstitümüzce kesinlikle kabul edilmeyecek olup başvurusu geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle başvuruda bulunacak tüm adayların daha sonraki süreçlerde herhangi bir sorun yaşamamaları adına bu belgeleri eksiksiz bir şekilde temin etmeleri gerekmektedir.

    KESİN KAYİT İCİN EVRAK TESLİMİNE GELİNDİGİNDE DİPLOMA VE TRANSKRİPT BELGELERİNİZİN ASILLARININ YANINDA ENSTİTÜMÜZE TESLİM EDİLMEK UZERE FOTOKOPİLERİNİ DE YANINIZDA GETİRİNİZ.   

10 Temmuz 2019, Çarşamba / 1650 defa okundu.