Başvuru Onayları - Bilim / Mülakat Sınavı

Başvuru Onayları ve Bilim / Mülakat Sınavı

11 Eylül 2020 tarihli "Bilim / Mülakat Sınav Programı" duyurumuzda devam ettiğini belirtmiş olduğumuz Enstitümüz 2020-2021 Güz yarıyılı öğrenci alımı başvuru, kontrol ve onay işlemleri aşağıda yer alan mevzuat hükümleri ve duyuru / ilan maddeleri uyarınca tamamlanmıştır:

1.DPÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12.maddesi;

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu, kabulü ve hangi alanlardan başvuru yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(2) Lisansüstü programlara başvurular, enstitü müdürlüğünün belirlemiş olduğu süreler içerisinde şahsen, noter onaylı vekâlet ile veya internet üzerinden enstitü müdürlüğüne yapılır.

(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen tüm şartları sağlamaları gerekir.

(4) Başvuru için istenen belgeler, enstitü müdürlüğünce belirlenip ilan edilir. E-Devlet üzerinden alınan belgeler başvurularda kabul edilebilir. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle başvuru yapmış olanların başvuru işlemleri iptal edilir.

2. 2020-2021 Güz yarıyılı öğrenci alım ilanı (Yayınlanma Tarihi: 27 Temmuz 2020 Erişim için tıklayınız.);

-Başvuruda bulunacak tüm adaylar; başvuru koşulları ve değerlendirmelerle ilgili http://lee.dpu.edu.tr adresindeki “Başvuru ve Öğrenci Kabul Yönergesi” ve “Başvuru ve Öğrenci Kabul Yönergesi Ek-1”den ayrıntılı bilgi edinebilirler.

-Başvuruda bulunan adayların belge-bilgi onayları tarafımızca yapılacağından adayların başvurularını tamamladıktan sonra başvuru, tercih, puan ile ilgili değişiklik yapma imkânı bulunmamaktadır.

-Başvuru tarihleri dışında ve eksik belge ile müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek olup Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden başvuru sürecini tamamlamayan veya eksik-hatalı işlem yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. Online Başvuru Sistemi Uyarı ve Hatırlatmaları (Yayınlanma Tarihi: 01 Eylül 2020 Erişim için tıklayınız.):

1) Online başvuru yapmadan önce Enstitümüz Başvuru ve Öğrenci Kabul Yönergesini ve Başvuru ve Öğrenci Kabul Yönergesi (Ek-1)' de yer alan hangi alana başvuru yapılabileceği dikkatle incelenmelidir.

2) Adayların Online başvuru ekranındaki uyarıları dikkatlice okuyarak eksiksiz işlem yapması gerekmektedir.

3) Alım İlan Metni, Başvuru ve Öğrenci Kabul Yönergesi, Başvuru ve Öğrenci Kabul Yönergesi (Ek-1), web sayfamızda yer alan duyurulara aykırı işlem yapan ve eksik işlem yapan adayların başvuruları tamamen geçersiz sayılacak ve bu adaylar mülakatlara kesinlikle alınmayacaktır.

6) Bazı lisansüstü programların minimum ALES Puanlarında değişiklik olduğundan adayların bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir. ALES ve Yabancı Dil Puan girişleri yapılırken virgülden sonrasının eksiksiz olacak şekilde giriş yapılması gerekmektedir.

11)Sisteme yüklenen fotoğraf vesikalık fotoğraf olmalıdır. Diğer fotoğraflar hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. Sorumluluk adaya aittir.

12)Adaylar sisteme yükledikleri belgelerin okunabilir olduğunu mutlaka kontrol etmelidirler.

ONAYLANDI REDDEDİLDİ
Doğru, eksiksiz belge yükleyen (Diploma,Transkript, Askerlik Durum Belgesi, ALES, Formasyon Belgesi) ve tüm puan bilgilerini eksiksiz giren, başvurduğu programın mezuniyet şartını ve asgari puan şartını taşıyan adayların başvuruları onaylanmıştır.

Hatalı, eksik belge yükleyen (Diploma,Transkript, Askerlik Durum Belgesi, ALES, Formasyon Belgesi), ALES, Mezuniyet Notu puan bilgilerini eksik-hatalı giren, başvurduğu programın mezuniyet şartını ve asgari puan şartını (ALES, Diploma Notu) taşımayan adayların başvuruları onaylanmamıştır.

Örnek:

Beyan Edilen ALES EA: 67,78945 (Doğru)

Beyan Edilen ALES EA: 67,7 (Hatalı)

Beyan Edilen ALES EA: 67 (Hatalı)

4. Bilim / Mülakat Sınav Programı Duyurusu (Yayınlanma Tarihi: 11 Eylül 2020 Erişim için tıklayınız.):

 Bilim / Mülakat Sınavlarına katılacak tüm adayların Pandemi Sürecindeki tüm tedbirlere uymaları gerekmektedir.

 

YABANCI DİL PUANI HAKKINDA

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 02 Eylül 2020 tarihinde almış olduğu karara göre sadece Enstitümüz 2020-2021 güz yarıyılı öğrenci alımlarına özgü olmak üzere başvuru ve kabul yönergemizde yer alan yabancı dil puanları etki oranları değerlendirmeye alınmayacak olup adayların toplam puanları sadece yönergede yer alan “ALES Puanının Oranı”, “Lisans Genel Not Ort. Oranı” ve/veya “Yüksek Lisans Genel Not Ort. Oranı”, “Bilim/Mülakat Puanının Oranı” dikkate alınarak toplam başarı puanı belirlenecektir.

Zorunlu olarak asgari yabancı dil puanı isteyen programlarımız, doktora programlarımız ve öğretim dili ingilizce olan programlarımız için ise adayların toplam puanlarının sadece yönergede yer alan “ALES Puanının Oranı”, “Lisans Genel Not Ort. Oranı” ve/veya “Yüksek Lisans Genel Not Ort. Oranı”, “Bilim/Mülakat Puanının Oranı” dikkate alınarak toplam başarı puanı belirlenecek olup kontenjan dâhilinde öncelikle ön kayıt (şartlı kayıt) listeleri belirlenerek ilan edilecek, YDS Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından da 5 (beş)  gün  içinde  mesai  bitimine kadar programlara kayıt için gerekli olan asgari Yabancı Dil puanını Enstitü Müdürlüğüne ibraz eden adaylar arasından toplam başarı puanı dikkate alınarak kontenjan dâhilinde kesin kayıt listesi oluşturularak kayıt işlemleri tamamlanacaktır. Puan ibrazında bulunamayan ve belgenlendirmeyen adayların kayıtları iptal edilecektir. Bu adayların ön kayıt (şartlı kayıt) ve kesin kayıt aşamaları ayrıca duyurulacaktır.

 

14 Eylül 2020, Pazartesi / 7712 defa okundu.