Mezuniyet İşlemleri

MEZUNİYET İŞLEMLERİ HAKKINDA

Enstitümüz lisansüstü programlarında dönem projesini danışmanına teslim eden öğrencilerden idari işlemler devam ederken tarafımızdan diploma ve geçici mezuniyet belgesi verilmesi taleplerine istinaden;

Enstitümüz tezsiz yüksek lisans programlarının mezuniyet işlemleri ;

1-Dönem projesi kabul formları ve intihal raporlarının ABD / ASD Başkanlığı tarafından üst yazı ile Enstitüye bildirilmesi;

2-İlgili formların Enstitüye ulaşmasının ardından akademik takvimde belirtilen bütünleme sınavları da dahil sürelerin bitiminde ilgili öğrencilerin harç ücreti, ders sayısı, müfredat durumu, genel not ortalaması, başarılı dersleri, intihal oranı kontrolü, azami dönem sayısı kontrollerinin Enstitümüzce yapılması;

3-Mezun olmaya hak kazanan adayların durumunun Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanması;

4-Alınan kararların metninin öğrenci işleri birimine teslim edilmesi sonrasında öğrenci bilgi sisteminde gerekli güncellemelerin yapılarak öğrencinin mezun edilmesi;

5-Tüm mezuniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından diplomaların basılmak üzere alınan kararların Rektörlük Makamına gönderilmesi;

aşamaları ile idari iş akışına uygun bir şekilde öğrencilerimiz tarafından herhangi bir talebe gerek kalmaksızın tamamlanmaktadır.

Yukarıda belirtilen iş akış süreçlerinin Enstitümüz bünyesinde gerçekleştirilen aşamaları tamamlandığında öğrencilerimiz E-Devlet üzerinden karekodlu ve farklı kurumlarca da doğrulanabilen mezun belgesi alabilmekte olup Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirli kontroller sonrasında Diploma basım sürecinin tamamlanması, yoğunluk durumuna göre farklılık göstermektedir.

NOT: Enstitümüz tarafından herhangi bir geçici mezuniyet belgesi düzenlenmemektedir.

DPÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

 

12 Temmuz 2021, Pazartesi / 2079 defa okundu.