2020-2021 Yaz Dönemi Önemli Tarihleri

T.C.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2020-2021 Yaz Dönemi Önemli Tarihleri

Yarıyıl İçi Sınavları 16-21 Ağustos 2021

Derslerin Sonu: 2 Ekim 2021

Yarıyıl Sonu Sınavları: 04-09 Ekim 2021

Bütünleme Sınavları: 14-16 Ekim 2021

DÖNEM PROJESİ İLE İLGİLİ TARİHLER

Dönem Projesi Konu Belirleme Son Tarihi: 30 Temmuz 2021 (İSG Dışındaki tezsiz yüksek lisans programlarında Proje Konusu Belirleme formu öğrenci tarafından tanzim edilerek danışman onayı ile birlikte ABD / ASD Başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilecektir.)

Dönem Projesi Son Teslim Tarihi: 02 Ekim 2021 (Dönem Projesine kayıtlı olan öğrenciler için ve tezsiz yüksek lisans programındaki azami süresinin son döneminde olan öğrenciler için)

Başarısız veya Azami Süre Sonundaki Öğrencilerin İlişiklerinin Kesilme Tarihi: 18 Ekim 2021 (Azami süresinin son döneminde olan ve yönetmeliğimizde belirtilen asgari şartları azami sürede ve akademik takvimde belirtilen sürelerde tamamlayamayan öğrencilerin ilgili tarih itibariyle Enstitümüzden ilişiği kesilecektir. )

*Bu tarihler İş Sağlığı ve Güvenliği tezsiz yüksek lisans programı dışındaki yaz döneminde açılan programlarımızı kapsamaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı öğrencilerimizin danışman öğretim üyelerinin bilgilendirmeleri ve ilgili programın Akademik Takvimi uyarınca işlem yapmaları ve tarihleri takip etmeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Kayıtlı tüm öğrencilerimizin pandemi süreci nedeniyle oluşabilecek Tarih/Akademik Takvim Değişiklikleri için Enstitümüz web sayfasını takip etmeleri gerekmektedir.

04 Ağustos 2021, Çarşamba / 3086 defa okundu.